Dôležité termíny a poplatky

Aktívna účasť: do 25.10.2018
Pasívna účasť: do 4.11.2018

Poplatky:
Prvý autor prednášky / e-posteru - 0€
Platba prevodom na účet - 15€
Zamestnanci FN Trnava, AnalytX s.r.o., RÚVZ - 7€
Študenti - 0€
Platba v hotovosti pri registrácii - 25€ (bez výnimky)
Pri platbe v hotovosti pri registrácii nie je zohľadnená zľava z poplatku pre zamestanncov FN Trnava, AnalytX s.r.o., RÚVZ !
 
Kontakt: lukas.pazderka@tvu.sk0903718016