Organizátor kongresu

Centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií, FZaSP TU

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie, Fakultná nemocnica Trnava

Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSP TU

Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP TU

Vedecký výbor

Predseda: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c. mult.,

Členovia:

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

prof. MUDr. Anna Líšková PhD.

prof. RNDr. František Ondriska PhD.

prof. MUDr. Martin Rusnák PhD.

prof. MUDr. Viera Rusnáková PhD.

prof. MUDr. Jaroslava Slaný CSc.

prof. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH

prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

doc. MUDr. Adriana Kršáková PhD.

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof

doc. PhDr. Daniela Kállayová PhD., MPH

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH

MUDr. Rudolf Botek

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová

RNDr. Soňa Kucharíková PhD.

PharmDr. Dana Murínová

PhDr. Jarmila Pekarčíková PhD., MPH

Ing. Mgr. Zuzana Sirotná MPH, MHA

MUDr. Mária Soľavová

MUDr. Daniel Žitňan MPH

Organizačný výbor

Predseda: RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.

Členovia:

Členovia:

doc. RNDr. Martina Horváthová PhD.

MUDr. Mária Jarošová MPH

Mgr. Emília Jamrichová

Mgr. Lenka Micháliková PhD.

doc. Ing Margaréta Kačmáriková PhD.

Mgr. Marina Juríčeková

Mgr. Júlia Melichová

Mgr. Lukáš Pazderka

Mgr. Janka Prnová

Mgr. Patrik Sivčo

Mgr. Jozef Kumančík

Mgr. Zuzana Škvarková PhD.