Témy kongresu

  • Program prevencie a kontroly infekcií v zdravotníckom zariadení ako nástroj v boji s ATB rezistenciou
  • Štandardné postupy v prevencii šírenia MDR baktérií
  • Outbreaky MDR baktérií v zdravotníckych zariadeniach
  • Výzvy a nástrahy medziodborovej spolupráce v boji s ATB rezistenciou