Dátum a miesto konania

8. november 2018

Aula Pazmaneum, FZaSP, Trnavská univerzita, Univerzitné nám. 1, Trnava