Organizátor kongresu

 

Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií, FZaSP TU

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSP TU

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie, Fakultná nemocnica Trnava

Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava

Oddelenie klinickej farmakológie, FN Trnava

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.

 

VEDECKÝ VÝBOR

Predseda: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c. mult.

Členovia:
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
prof. RNDr. František Ondriska, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
prof. PhDr. Marek Majdan, PhD., MSc.
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD.
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH
MUDr. Rudolf Botek
MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová PhD.
PharmDr. Lucia Krčmárová
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH
Ing. Mgr. Zuzana Sirotná, MPH, MHA
MUDr. Mária Soľavová

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH

Členovia:
Mgr. Veronika Bučková PhD.
PhDr. Ľubica Gergelová
Mgr. Vladimír Gergel
Mgr. Martina Havriško PhD.
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH
Mgr. Emília Jamrichová
Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH
Mgr. Zuzana Škvarková, PhD., MPH
Mgr. Lukáš Pazderka PhD.
Mgr. Vanesa Chebenová
RNDr. Karolína Tomčíková PhD.