Informácie

Dôležité termíny

Odoslanie prihlášky: 12.10.2018

Odoslanie abstraktu: 12.10.2018

Zaplatenie konferenčného poplatku: 22.10.2018

 

Konferencia je určená pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov, zdravotníckych asistentov, študentov, pedagógov v nelekárskych zdravotníckych odboroch a je zaradená do systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu o kredity je potrebné prihlásiť sa i cez portál SKSaPA s uvedením svojho registračného čísla.