Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

 Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

 

Cieľom konferencie je zdieľanie skúseností z rôznych aspektov riešenia pandémie COVID-19 v oblasti laboratórnej, preventívnej, terapeutickej a duševnej.

Konferencia je určená pre sestry a pôrodné asistentky, verejných zdravotníkov, zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v odboroch LVM a sociálna práca, zdravotníckym asistentom.

 

Stiahnite si program