Organizačný výbor

Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Doc., PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Mgr. Ľubica Nicolussi

Mgr. Peter Patyi, PhD.

Mgr. Dominika Uhnáková, PhD.