Program konferencie

8:30 – 9:00 Registrácia (pri registrácii sa účastníci nahlásia do sekcie) 

9:00 – 9:10 Privítanie členov konferencie – dekan fakulty (Jaroslav Slaný)

9:20 – 9:30 Otvorenie a predstavenie cieľov a priebehu konferencie (Eva Mydlíková, Mariana  Kováčová)   

9:30 – 9:50 Obete domáceho násilia – ich právna ochrana a sociálna pomoc v SR v kontexte medzinárodných záväzkov (Barbora Holubová)

9:50 – 10:10 Domáce násilie a biele miesta z pohľadu polície Nitrianskeho kraja (Michal Denský) 

10:10 –10:30 Právna ochrana obetí domáceho násilia v kontexte zákona 274/2017 Z.z. v praxi (Sylvia Gancárová)

10:30 – 10:50 Prestávka

10:50 – 11:20  Intervenční centrum - pomoc obětem domácího násilí (Zuzana Chomová)

11:20 – 11:40 Dieťa v systéme sociálnoprávnej ochrany  – pohľad zvnútra (Róbert Braciník) 

11:40 – 12:00 Diskusia

12:00  - 13:00 Obedná prestávka

13:00 – 14:30 Panelová diskusia v dvoch sekciách (sekcia deti, sekcia ženy)

14:30 – 15:30 Prezentácia výstupov konferencie, vyhlásenie pre médiá, záver

 

 

PROGRAM KONFERENCIE NA STIAHNUTIE TU