Organizačné informácie

31. 10. 2018 Registrácia účastníkov

Pre registráciu na konferenciu je nutné vytvoriť si užívateľské konto na konferenčnom portáli FZaSP a prihlásiť sa do systému.

31. 10. 2018 Zaslanie príspevku do zborníka

2. 11. 2018 Finálny program konferencie

 

Výstupy z konferencie:

  • tlačová správa o konaní konferencie
  • elektronický zborník s prideleným ISBN
  • odborná monografia
  • tlačová správa z výstupov konferencie