DEŇ POHYBU - Cesta k zlepšeniu pohybovej gramotnosti

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

pod záštitou

CENTRA PODPORY A OCHRANY ZDRAVIA

 

        

 

Vás srdečne pozýva  

           pri príležitosti konania sa osláv 30. výročia založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
 

 

na podujatie venované Svetovému dňu pohybu

25.4.2024

Študovňa univerzitnej knižnice, Trnavská univerzita, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava