Program podujatia

13:00 - 14:30   Workshop zameraný na zlepšenie pohybovej gramotnosti (Mgr. Michal Rafajdus)

 

Podujatie je určené pre všetkých študentov a zamestnancov Trnavskej univerzity.