DEŇ OBEZITY

KATEDRA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

pod záštitou

CENTRA PODPORY A OCHRANY ZDRAVIA

 

        

 

Vás srdečne pozýva  

           pri príležitosti konania sa osláv 30. výročia založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
 

 

na podujatie venované Svetovému dňu obezity

13.3.2024

Aula Pazmaneum, Trnavská univerzita, FZaSP, Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava