Program podujatia

09:00 - 10:00   Integrované krátke intervencie pre rizikové faktory neprenosných ochorení (RNDr. JUDr. Vrabcová)

10:15 - 12:00   Antropometrické merania (RÚVZ TT)

                         - meranie telesného tuku

                         - meranie viscerálneho tuku

                         - meranie kostrového svalstva

                         - stanovenie úrovne BMI

Podujatie je určené pre všetkých študentov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU.