Organizátor podujatia

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Centrum podpory a ochrany zdrvia

 

                  

 

Vedecký výbor:

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH 

PhDr. Michaela Machajová, PhD.,MPH

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH 

Mgr. Michal Rafajdus, PhD., MPH 

 

Organizačný výbor:

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH 

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

PhDr. Michaela Machajová, PhD., MPH

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH  

Mgr. Michal Rafajdus, PhD., MPH 

 

Link: Katedra verejného zdravotníctva