Organizačný výbor konferencie

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. - predseda
PhDr. Oľga Kabátová, PhD. - tajomník
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.
doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.
PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
PhDr. Alena Dziacka, PhD.
Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.
Mgr. Eva Tomíková, MPH.
Mgr. Jana Ondrejková
Mgr. Peter Slížik
Roman Hvizdoš