Vedecký výbor konferencie

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD .

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, PhD., MBA
Mgr. Zdeňka Mikšová, PhD.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a.
PhDr. Darina Dányiová, dipl. s.
MUDr. Daniel Žitňan, MPH.
Mgr. Emília Jamrichová