Okrúhly stôl "Európsky akčný plán na posilnenie kapacít a služieb v oblasti verejného zdravotníctva"

 

 

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Kancelária WHO na Slovensku
 

Trnavská univerzita v Trnave

Vás srdečne pozývajú
na diskusiu v rámci Okrúhleho stola venovanú Európskemu akčnému plánu na posilnenie kapacít a služieb v oblasti verejného zdravotníctva
pod záštitou

štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc.,
rektora Trnavskej univerzity prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc.,
dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc.,
a vedúcej Katedry verejného zdravotníctva doc. Ing. Margaréty Kačmarikovej, PhD. MPH

 

Európsky akčný plán na posilnenie kapacít a služieb v oblasti verejného zdravotníctva

5.november 2019

 

Aula Pazmaneum, Trnavská univerzita, FZaSP, Univerzitné nám. 1, Trnava