Program

10:00-10:15

Privítanie účastníkov predstaviteľmi Trnavskej univerzity a mesta Trnava 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

doc. PhDr. Marek Majdan, PhD

Prorektor Trnavskej univerzity

 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce

 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH.

prvá zástupkyňa primátoramesta Trnava

 

10:15-12:30

 

 

 

10.15-10.35

 

 

 

 

 

 

 

 

10.35- 11.00

 

 

 

 

 

11.00- 11.15

 

 

 

 

 

 

 

11.15-12.15

 

 

 

12.15-12.30

 

 

Moderovaný okrúhly stôl

moderátor :MUDr. Darina Sedláková, MPH

Kancelária WHO na Slovensku

 

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Štátny tajomník, Ministerstvo zdravotníctva SR

Úvodné slovo za Ministerstvo zdravotníctva

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

Hlavný hygienik, Úrad verejného zdravotníctva SR

Úvodné slovo za Úrad verejného zdravotníctva SR

 

 

Prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Regionálny hygienik, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom

v Banskej Bystrici

Prezentácia knihy Verejné zdravotníctvo – história, súčasnosť , analýza,stratégia, rozvoj

 

 

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.

Informácia z okrúhleho stola v Košiciach , SAVEZ 2019

 

Martin Paul Krayer von Krauss, WHO Kodaň

Videoprezentácia

Koalícia partnerov pre verejné zdravotníctvo v európskom kontexte – vízia a stratégia

 

 

Moderovaná diskusia a aktivity účastníkov

Spoločné vyhlásenie predstaviteľov verejného zdravotníctva k posilneniu

kapacít a služieb verejného zdravotníctva

 

Zhrnutie a závery

12.30

Obed v Holiday Inn pre prihlásených účastníkov