Dátum a miesto konania

15. november 2022

Aula Pazmaneum, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava