Dôležité termíny a poplatky

Registrácia na podujatie je možná do 11.11.2022 online na linku:

http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/onkologicke-skriningove-prog...

 

Pasívna účasť:
Konferenčný poplatok: 20,- EUR
V prípade, že sa z jedného pracoviska prihlási viac ako 5 účastníkov, poplatok: 15,- EUR
Poplatok pokrýva organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie.

Formy prezentácie: pozvaná prednáška
Jazyk konferencie: slovenský

 

Platba je možná len prevodom na účet!
Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 11.11.2022


IBAN:                        SK36 81800000007000065543
Variabilný symbol:    103012
SWIFT:                      SPSRSKBA
Číslo účtu:                7000065543/8180
Do správy pre prijímateľa uveďte „Skríning - meno účastníka“, za ktorého bol konferenčný poplatok zaplatený.
Názov účtu: Bežný účet FZaSP, TU
Príjemca: Trnavská univerzita v Trnave
Adresa organizácie: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SR

V prípade vystavenia daňového dokladu požiadavku nahlásiť vopred na adresu: zuzana.blejstilova@truni.sk