Kredity ARS CME

Certifikáty dostanú účastníci po absolvovaní prednášok, podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania:

  • Slovenskej lekárskej komory SLS

  • Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov SK MTP