Organizátor konferencie

Organizátori a spoluorganizátori kongresu:

 • Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSP TU
 • Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP TU
 • Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu
 • Národný onkologický inštitút
 • Pacientska organizácia Ružová stužka n.f., Europa Donna Slovakia
 • Preverené skríningové mamografické pracovisko: FN Trnava
 • Preverené skríningové mamografické pracovisko: MRI s.r.o. – Inštitút zobrazovacej diagnostiky Trnava
 • Slovenská lekárska komora

 

Vedecký výbor:

 • doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MP
 • doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MP
 • doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MP
 • MUDr. Alena Kállayová
 • doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
 • prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD.
 • MUDr. Mária Rečková, PhD.
 • RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH
 • MUDr. Marián Streško, PhD.

 

Organizačný výbor:

 • PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD., MPH
 • Mgr. Radoslava Berdisová
 • Mgr. Martina Havriško, PhD.
 • MUDr. Rastislav Husťak
 • Mgr. Juliana Melichová, PhD.
 • Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH
 • MVDr. Jana Trautenberger Ricová