KRČMÉRYHO DEŇ BOJA PROTI ANTIBIOTICKEJ REZISTENCII II.

Milí priatelia,

šírenie rezistencie na antibiotiká sa stáva čoraz závažnejším problémom a patrí medzi najväčšie hrozby verejného zdravotníctva 21. storočia. Každoročne si preto 18. novembra pripomíname Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách.

Pandémia COVID-19 nám neumožnila kontinuálne pokračovanie v tejto konferencii. Po troch rokoch Vás však opäť s radosťou srdečne pozývame na II. ročník Krčméryho dňa boja proti antibiotickej rezistencii. Venujeme ho nie len príležitosti Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách, ale aj pamiatke nášho trnavského rodáka a významnej osobnosti slovenskej mikrobiológie  RNDr. Ing. Vladimír Krčméry, DrSc. Tento významný slovenský vedec sa zaslúžil o rozvoj vedeckého bádania v problematike antibiotickej rezistencie a motivoval k výskumu v tejto oblasti ďalšie generácie. Pôsobil 5 rokov v Japonsku, kde pracoval v tíme prof. Umezawu, Watanabeho a Mitsuhashiho. Prof. Umezawa získal Nobelovu cenu za objavenie nových antibiotík a mechanizmov rezistencie na antibiotiká. RNDr. Ing. Vladimír Krčméry, DrSc. je osobnosťou slovenskej vedy, ktorá je svojím celým životným príbehom príkladom pre ďalšie generácie vedcov.

Pevne dúfame, že vytvoríme tradičné, ale zároveň moderné vedecké podujatie, na ktorom spoločne pozdvihneme význam 18. novembra - Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách a podporíme celospoločenskú snahu v boji s antibiotickou rezistenciou tak, ako by si to určite prial aj RNDr. Ing. Vladimír Krčméry DrSc.

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c. mult.

predseda vedeckého výboru kongresu

RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH

predseda organizačného výboru kongresu