Organizátor kongresu

Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií, FZaSP TU

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie, Fakultná nemocnica Trnava

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.

Slovenská lekárska komora

 

VEDECKÝ VÝBOR

Predseda: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c. mult.

Členovia:

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.

prof. RNDr. František Ondriska, PhD.

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

prof. PhDr. Marek Majdan, PhD., MSc.

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH

prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD.

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH

MUDr. Rudolf Botek

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová PhD.

PharmDr. Lucia Krčmárová

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH

Ing. Mgr. Zuzana Sirotná, MPH, MHA

MUDr. Mária Soľavová

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH

Členovia:

Mgr. Veronika Bučková, PhD.

PhDr. Ľubica Gergelová

Mgr. Vladimír Gergel

Mgr. Martina Havriško, PhD.

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH

Mgr. Emília Jamrichová

doc. Ing. Margaréta Kačmáriková, PhD.

Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH

Mgr. Lukáš Pazderka, PhD.

Mgr. Vanesa Chebenová

Mgr. Zuzana Škvarková, PhD., MPH

RNDr. Karolína Tomčíková, PhD.