Témy kongresu

  • Program prevencie a kontroly infekcií v zdravotníckom zariadení ako nástroj v boji s ATB rezistenciou
  • Aktuálna epidemiológia MDR baktérií v SR
  • Laboratórna diagnostika AMR 
  • Antibiotická politika