INFORMÁCIE PRE PASÍVNYCH ÚČASTNÍKOV/INFORMATION FOR PASSIVE PARTICIPANTS

Registrácia na podujatie je možná do 20. 10. 2023 na linku:

http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/nove-trendy-v-osetrovatelstve-ix-new-trends-nursing-ix

Pri vstupe na konferenčný portál je potrebné označiť konferenciu: NOVÉ TRENDY V OŠETROVATEĽSTVE IX., urobiť registráciu  a následne sa prihlásiť.

Program konferencie bude zverejnený na Konferenčnom portáli: http://konferenciefzsp.truni.sk

 

Registration for the event is possible until 20 October 2023 at the following link:

http://konferenciefzsp.truni.sk/konferencia/nove-trendy-v-osetrovatelstve-ix-new-trends-nursing-ix

When entering the Conference portal, it is necessary to mark the conference: NEW TRENDS IN NURSING IX., register and then log in.

The conference program will be published on the Conference Portal: http://konferenciefzsp.truni.sk