VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE/SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CONFERENCE

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - predseda

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. (ČR)

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (ČR)

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (ČR)

Ass.prof. Chekib Zedini (Tunis)

Prof. Olfa Bouallegue (Tunis)

Dr.  Michael Zografakis Sfakianakis (Kréta)

dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora, prof. ucz. (Poľsko)

RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH, univ. doc.

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH