ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE/ORGANIZING COMMITTEE OF THE CONFERENCE

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

PhDr. Mária Cibulová, PhD.,

PhDr. Jana Čapská, PhD.,

PhDr. Alena Dziacka, PhD.,

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.,

PhDr. Oľga Kabátová, PhD., MPH

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.,

Mgr. Eva Tomíková, PhD., MPH.

PhDr. Alena Uríčková, PhD.,

Mgr. Jana Ondrejková

Roman Hvizdoš

Mgr. Peter Slížik