Organizačný výbor konferencie

Organizačný výbor konferencie

 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PHD.

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

PhDr. Andrea Lajdová, PhD

PhDr. Alena Dziacka, PhD.

Mgr. Eva Tomíková, MPH.

PhDr. Alena Uríčková, PhD.

PhDr. Mária Cibulová, PhD.

Mgr. Jana Ondrejková

Roman Hvizdoš