Vedecký výbor konferencie

Vedecký výbor konferencie

 

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - predseda

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. (ČR)

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (ČR)

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (ČR)

Dr.h.c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (Rakúsko)

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M., DBA, dr h.c. (Poľsko)

Mgr. Elżbieta Kania (Poľsko) 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (ČR)

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. (ČR)