Dátum a miesto konania konferencie

23.11.2022

Aula Pazmaneum

Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Univerzitné námestie 1

918 43 Trnava

QR kód adresa FZSP