Organizátor konferencie

logo Centra podpora a ochrany zdravia

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva

 

Vedecký výbor:

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH 

PhDr. Michaela Machajová, PhD.,MPH

 

Organizačný výbor:

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH 

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH  

PhDr. Michaela Machajová, PhD., MPH

Mgr. Michal Rafajdus, PhD., MPH 

Mgr. Samuel Paulík

 

Link: Katedra verejného zdravotníctva