Nové trendy v ošetrovateľstve VII.

Vážené kolegyne a kolegovia,

veľmi si vážime, že ste prijali naše pozvanie na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve VII. na FZSP TU v Trnave, ktorá sa bude konať v termíne 11.-12.11.2021 online, prostredníctvom MS Teams.

V termíne 11.11. 2021 – budú prezentované príspevky účastníkov cez MS Teams a 12.11. 2021 budú prezentované nahraté prednášky + diskusia po blokoch. Prosíme o dôsledné dodržanie časového rozsahu jedného príspevku - maximálne 15 min.

Abstrakty zasielajte podľa pokynov v prílohe 1, 2, pri prihlasovaní sa na Konferenčný portál: http://konferenciefzsp.truni.sk

Link na online konferenciu cez MS Temas bude zverejnený 10.11.2021 tu.

Dôležité termíny:

  • Zaslanie abstraktov – do 22. 10. 2021 (označte A - menom a priezviskom)
  • Recenzné konanie abstraktov – do 27. 10. 2021
  • Stanovisko recenzentov – 28. 10. 2021
  • Zaslanie prezentácie v powerpointe (ppt.) – od 29.10 2021 - do 4.11. 2021 (prezentáciu označte menom a priezviskom) na adresu: andrea.lajdova@truni.sk. Nahovorené prezentácie (prezentované 12.11.21) zasielajte cez webový portál: https://www.uschovna.cz/, na adresu: andrea.lajdova@truni.sk.

 V prípade, že abstrakt a prezentácia nebudú zaslané v požadovanom termíne, budú z programu vyradené.

Pozvané prednášky a zborník abstraktov s ISBN dostane každý aktívny účastník do 10. 12. 2021.

 Vážime si Vašu spoluprácu a tešíme sa na stretnutie s Vami,

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.,

PhDr. Alena Uríčková PhD.,  

za organizačný výbor konferencie