Dôležité termíny a informácie

Dôležité termíny:

  • Zaslanie abstraktov – do 22. 10. 2021
  • Recenzné konanie abstraktov – do 27. 10. 2021
  • Stanovisko recenzentov – 28. 10. 2021
  • Zaslanie prezentácie – od 29.10. 2021 - do 8.11.2021 na: Konferenčný portál:  http://konferenciefzsp.truni.sk

V prípade, že abstrakt a prezentácia nebudú zaslané v požadovanom termíne, budú z programu vyradené.

Prosíme o dôsledné dodržanie časového rozsahu jedného príspevku - maximálne 15 min.

Informácia o pridelení kreditov: 

SKSaPa potvrdzuje kredity nasedovne: 

Pasívna účasť: 11.11. 2021 - 7 kreditov

                        12.11. 2021 - 5 kreditov

Aktívna účasť: autor prednášky - 10 kreditov

                        spoluautor - 5 kreditov

  • Kredity budú zapísané na portál SK SaPA do 30 dní od ukončenia aktivity.