Organizačný výbor konferencie

doc. PhDr. Andrea Botíková, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Boroňová, Ph.D.
doc. PhDr. Silvia Puteková, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Martinková, Ph.D.
PhDr. Andrea Lajdová, Ph.D.
PhDr. Alena Dziacka, Ph.D.
Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.
Mgr. Eva Tomíková, MPH.
PhDr. Alena Uríčková, PhD.
Mgr. Jana Ondrejková
Mgr. Peter Slížik
Roman Hvizdoš