Dôležité termíny/Important dates

Registrácia - od 15.6.2024

Zaslanie abstraktu prednášky: do 30.8.2024

Registrácia na aktívnu účasť: do 30.8.2024

Registrácia na pasívnu účasť: do 27.9.2024

 

Registration - from 15ú6/2024

Submission of the abstract of the lecture: by 30/08/2024

Registration for active participation: by 30/08/2024

Registration for passive participation: by 27/09/2024