Organizačný výbor konferencie/Organizing committeeof the conference

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH – predsedníčka organizačného výboru 

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

PhDr. Jana Čapská, PhD., MPH

PhDr. Alena Dziacka, PhD.,

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.

PhDr., Mgr. Oľga Kabátová, PhD., MPH

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

Mgr. Eva Tomíková, PhD., MPH

PhDr. Alena Uríčková, PhD.

Mgr. Jana Ondrejková

Roman Hvizdoš

Mgr. Peter Slížik