Témy konferencie/Topics of the conference

Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch a jej aplikácia v klinickej praxi/Evidence-based nursing practice and its application in clinical practice

Nové trendy v profesii sestry/New trends in the nursing profession

Vzdelávanie v ošetrovateľstve/Nursing education

Výskum v ošetrovateľstve/Nursing research

Ošetrovateľstvo v komunite/Nursing in the community

Prezentácia absolventských prác v študijnom odbore Ošetrovateľstvo/Presentation of graduate theses in the field of Nursing