Vedecký výbor konferencie/Scientific committee of the conference

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - predsedníčka vedeckého výboru konrefencie

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. (ČR)

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (ČR)

Dr.  Michael Zografakis Sfakianakis (Kréta)

dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora, prof. ucz. (Poľsko)

RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH, univ. doc.

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH