Dôležité termíny

Odoslanie prihlášky: 11.10.2019

Odoslanie abstraktu: 11.10.2019

Zaplatenie konferenčného poplatku: 18.10.2019