Témy

Transplantácie z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti

Veda a výskum v ošetrovateľstve

Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch a jej aplikácia v klinickej praxi

Vzdelávanie v ošetrovateľstve

Prezentácia absolventských prác v študijnom odbore Ošetrovateľstvo

Predstav svoju nemocnicu

Varia