Organizačný výbor konferencie

doc. PhDr. Andrea Botíková, Ph.D. –predseda
PhDr. Oľga Kabátová, Ph.D. – tajomník
doc. PhDr. Jana Boroňová, Ph.D.
doc. PhDr. Silvia Puteková, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Martinková, Ph.D.
PhDr. Andrea Lajdová, Ph.D.
PhDr. Alena Dziacka, Ph.D.
Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.
Mgr. Eva Tomíková, MPH.
PhDr. Iveta Vidi, PhD.
Mgr. Jana Ondrejková
Mgr. Peter Slížik
Roman Hvizdoš