Informácie

Konferencia je určená pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov, zdravotníckych asistentov, študentov, pedagógov v nelekárskych zdravotníckych odboroch a je zaradená do systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu o kredity je potrebné prihlásiť sa i cez portál SKSaPA s uvedením svojho registračného čísla.