Vedecký výbor konferencie

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. – predseda

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. – ZSF JU České Budějovice
prof. PeadDr. René Bílik, CSc. – rektor TU v Trnave
doc. PhDr. Jana Boroňová, Ph.D. – FZaSP TU v Trnave
PhDr. Darina Dányiová, dipl. s. – ministerská sestra, MZ SR
Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. – dekanka ZSF JU České Budějovice
Mgr. Emília Jamrichová – FN Trnava
prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, Ph.D. – MZ SR, Odbor zdravotníckeho vzdelávania
doc. MUDr. Andrea Kalavská, Ph.D. – ministerka zdravotníctva SR, MZ SR
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. – rektor VSZaSP sv. Alžbety v Bratislave
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a. – prezidentka SKSaPA
PhDr. Lenka Machálková, Ph.D. – FZV UP v Olomouci
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D. – FZV UP v Olomouci
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. – FZV UP v Olomouci
doc. PhDr. Silvia Puteková, Ph.D. – FzaSP TU v Trnave
PhDr. Dagmar Richnáková – RK SaPA, Trnava
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. – dekan FZaSP TU v Trnave
Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D. – FZV UP v Olomouci
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. – ZSF JU České Budějovice
Mgr. Jozef Viskupič – predseda Trnavského samosprávneho kraja
prof. Mgr. Katarína Žiaková, Ph.D. – JLF UK v Martine
MUDr. Daniel Žitňan, MPH. – riaditeľ FN Trnava
prof.PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. - Viedeň